Thứ tư, 29/11/2023 | 01:37

Qũy Chia sẻ rủi ro

Quỹ Chia sẻ rủi ro là một hợp phần Dự án VSUEE có quy mô 75 triệu USD từ nguồn vốn hoàn lại do Quỹ Khí hậu Xanh cấp thông qua Ngân hàng Thế giới. Quỹ được thành lập để cung cấp giảm thiểu rủi ro tín dụng của các tổ chức tài chính tham gia khi cho vay các dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng dưới hình thức phát hành bảo lãnh tín dụng RSF.
Mục tiêu 
Tăng cường sử dụng năng lượng hiệu quả trong các ngành công nghiệp Việt Nam thông qua: (a) khuyến khích đầu tư khu vực tư nhân vào các dự án tiết kiệm năng lượng; và (b) cung cấp thêm hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực cho các bên liên quan trong thị trường tiết kiệm năng lượng.
Cơ chế bảo lãnh
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được Ngân hàng Thế giới và Bộ Công Thương lựa chọn làm Đơn vị thực hiện chương trình (PIE). SHB sẽ quản lý và vận hành Quỹ RSF trong suốt 15 năm triển khai Dự án bao gồm hai giai đoạn: 05 năm đầu phát hành bảo lãnh và 10 năm sau thu hồi bảo lãnh. SHB sẽ phát hành bảo lãnh RSF cho các khoản vay của PFI có mục đích đầu tư cho tiết kiệm năng lượng (Tiểu dự án hợp lệ) của doanh nghiệp công nghiệp hoặc ESCO.  
Quyền lợi khi tham gia
Các doanh nghiệp công nghiệp và ESCO được hưởng lợi từ việc cải tiến công nghệ, giảm tiêu thụ năng lượng và chi phí sản xuất, từ đó tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. PFI được hưởng lợi thông qua việc tạo sản phẩm cho vay mới trong lĩnh vực năng lượng hiệu quả trong công nghiệp, xây dựng năng lực kỹ thuật về thẩm định và giám sát đầu tư năng lượng hiệu quả, tăng quy mô cho vay năng lượng hiệu quả cho các ngành công nghiệp.
Điều kiện hợp lệ
PFI hợp lệ 
+ Được Bộ Công Thương công nhận là PFI của Dự án;
+ Đáp ứng các tiêu chí hợp lệ trong suốt thời gian tham gia Dự án.
Tiểu dự án hợp lệ 
+ Đầu tư vào cải tạo và nâng cấp (điều chỉnh, thay thế) các cấu phần và hệ thống hiện có để đạt được hiệu quả năng lượng;
+ Có mức tiết kiệm năng lượng đạt được theo yêu cầu;
+ Thời gian hoàn vốn trong vòng 10 năm;
+ Tỷ suất hoàn vốn kinh tế nội bộ phải cao hơn 10%;
+ Đáp ứng và tuân thủ các yêu cầu về môi trường và xã hội theo quy định của Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.
Khoản vay PFI hợp lệ
+ Được tài trợ toàn bộ bằng nguồn vốn của PFI;
+ Tổng giá trị khoản vay của PFI tài trợ cho một doanh nghiệp công nghiệp/ESCO tối đa là 80% tổng chi phí đầu tư của mỗi Tiểu dự án hợp lệ, các doanh nghiệp công nghiệp/ESCO phải đóng góp ít nhất 20% chi phí đầu tư bằng vốn chủ sở hữu.
IE/ESCO hợp lệ
+ Được đăng ký và hoạt động theo các quy định và pháp luật Việt Nam liên quan;
+ Cung cấp tài sản thế chấp đạt yêu cầu cho khoản vay do PFI xác định;
+ Có kế hoạch kinh doanh và mục đích vay vốn đạt yêu cầu cho khoản vay được đề xuất;
+ Phải chứng minh khả năng tài chính để trả nợ trong thời hạn vay;
+ Đang thực hiện tất cả các nghĩa vụ nợ hiện tại của doanh nghiệp;
+ Không vi phạm bất kỳ chế tài xử phạt nào của Ngân hàng Thế giới;
+ Không có quyền sở hữu chéo với các PFI cung cấp vốn vay;
+ Đáp ứng các yêu cầu tiết kiệm năng lượng tối thiểu.
Điều kiện bảo lãnh cơ bản
+ Quỹ RSF sẽ cấp bảo lãnh tín dụng tối đa lên tới 50% giá trị khoản vay PFI hợp lệ
+ Phí bảo lãnh: (i) Phí thu xếp vốn 0,25% số tiền được bảo lãnh và (ii) Phí thường niên 0,7%/năm số dư nợ gốc được bảo lãnh tại thời điểm trả phí. 
Quy trình cấp bảo lãnh RSF
Bước 1: PFI tiến hành thẩm định hồ sơ vay vốn của IE/ESCO và xác định Tiểu dự án tiềm năng. PFI có thể liên hệ với PIE ngay từ giai đoạn này để hỗ trợ xác định Tiểu dự án tiềm năng.
Bước 2: PFI nộp hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh RSF tới SHB, bao gồm: đơn đề nghị cấp bảo lãnh, hồ sơ cấp tín dụng của khách hàng, hồ sơ phê duyệt cấp tín dụng của PFI, các tài liệu chứng minh tuân thủ các tiêu chí hợp lệ của Tiểu dự án.
Bộ Công Thương và Ngân hàng Thế giới có thể cùng tham gia hỗ trợ đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng, mức độ tuân thủ các chính sách và quy định của Ngân hàng Thế giới.
Bước 3: SHB xem xét, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ cấp bảo lãnh, yêu cầu PFI cung cấp bổ sung thông tin (nếu cần) và đưa ra báo cáo thẩm định hồ sơ. SHB có thể đi thẩm định thực tế khách hàng hoặc cần có sự phê duyệt của Ngân hàng Thế giới trước khi ra quyết định phát hành bảo lãnh.
  • Từ chối phát hành bảo lãnh không đáp ứng tiêu chí
  • Phát hành bảo lãnh RSF
Bước 4: PFI thanh toán phí bảo lãnh ban đầu cho SHB trong vòng 90 ngày làm việc. Bảo lãnh sẽ có hiệu lực kể từ ngày SHB nhận được phí bảo lãnh.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
1. Ban quản lý Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam
  • Địa chỉ: Phòng 309, tòa B, Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 2220 2350
2. Đơn vị thực hiện: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
  • Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – ĐT: 0983 901 386
  • Trần Thanh Tú – ĐT: 0966303668
  • Đỗ Tuấn Linh – ĐT:  0904837899
  • Trụ sở: 77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Hotline: 1800 5866 88
  • Website: www.shb.com.vn