Thứ tư, 29/11/2023 | 01:38

Hoạt động dự án

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng

11:03 - 08/08/2023

Tiềm năng tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong công nghiệp có thể đạt từ 20%-30%, do đó, tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp cần những giải pháp tổng thể từ công cụ pháp lý đến chính sách, tài chính.

Tin tức

Xem thêm

Các ngân hàng tham gia