Thứ tư, 19/06/2024 | 03:37

Hoạt động dự án

Khảo sát về thị trường Tiết kiệm năng lượng và năng lực của các nhà cung cấp thiết bị Tiết kiệm năng lượng

14:48 - 26/03/2024

Dự án VSUEE thực hiện khảo sát, đánh giá thị trường thiết bị tiết kiệm năng lượng và mức độ sẵn sàng cũng như năng lực của các nhà cung cấp thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Tin tức

Xem thêm

Các ngân hàng tham gia