Thứ tư, 19/06/2024 | 05:48

Điển hình tiết kiệm năng lượng

Công ty TNHH Sản phẩm công nghiệp Toshiba Asia tiết kiệm gần 1 tỷ đồng/năm nhờ thu hồi năng lượng

13:15 - 18/06/2024

Việc thu hồi gần như toàn bộ năng lượng từ khí nóng giúp Công ty TNHH Sản phẩm công nghiệp Toshiba Asia tiết kiệm gần 1 tỷ đồng chi phí tiền điện và gần 400 tấn CO2 mỗi năm.

Tin tức

Xem thêm

Các ngân hàng tham gia