Thứ tư, 29/11/2023 | 03:44

Điển hình tiết kiệm năng lượng

Tổng công ty May 10 - Doanh nghiệp điển hình về tiết kiệm điện

13:51 - 14/07/2023

Nhờ áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp, Tổng công ty May 10 đã đạt tỷ lệ tiết kiệm năng lượng hàng năm tăng từ 5% (năm 2016) lên 12% (năm 2020).

Tin tức

Xem thêm

Các ngân hàng tham gia