Thứ tư, 29/11/2023 | 01:44

Thông báo

Khảo sát nhu cầu truyền thông của các Doanh nghiệp công nghiệp liên quan đến lĩnh vực tiết kiệm năng lượng

14:03 - 26/10/2023

Dự án VSUEE thực hiện khảo sát nhu cầu truyền thông của các doanh nghiệp công nghiệp về tiết kiệm năng lượng để tìm hiểu về mức độ quan tâm, tìm hiểu và thực hiện các giải pháp tiết kiệm nặng lượng của doanh nghiệp; các kênh truyền thông thích hợp, cũng như là hiểu biết, và nhu cầu của các doanh nghiệp đối với việc tham gia dự án VSUEE

Tin tức

Xem thêm

Các ngân hàng tham gia