Thứ tư, 19/06/2024 | 05:27

Tin tức

Khoá đào tạo Người quản lý năng lượng và Kiểm toán viên năng lượng

09:37 - 31/05/2024

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm Năng lượng (ENERTEAM), tổ chức các khóa đào tạo “Người quản lý năng lượng” và “Kiểm toán viên Năng lượng” tháng 6 và tháng 7.

Tin tức

Xem thêm

Các ngân hàng tham gia