Thứ tư, 19/06/2024 | 03:50

Văn bản pháp lý

Tên văn bản Quyết định phê duyệt Khung chính sách quản lý môi trường xã hội áp dụng cho Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong cách ngành công nghiệp Việt Nam
Xem online Xem online
Tải về
Mô tả Phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết định này Khung chính sách quản lý môi trường xã hội áp dụng cho Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành Công nghiệp Việt Na,=m
Số hiệu QĐ2828/QĐ-BCT Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 04/11/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Hoàng Quốc Vượng

Các ngân hàng tham gia


<