Thứ tư, 19/06/2024 | 05:34

Thông báo

Thư mời bày tỏ quan tâm - C2.1.15: Xây dựng sách hướng dẫn các công nghệ TKNL cho các ngành công nghiệp

10:39 - 08/05/2024

vsuee

Về việc: Gói thầu C2.1.15: Xây dựng sách hướng dẫn các công nghệ TKNL cho các ngành công nghiệp

Kính gửi các đơn vị quan tâm,
Việt Nam vừa nhận được khoản tài trợ từ Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp tại Việt Nam (Dự án VSUEE). Dự án sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện các mục tiêu của VNEEP và Thỏa thuận Paris về các biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng. Ngoài ra, các hoạt động xây dựng năng lực sẽ giải quyết nhu cầu về kiến thức, thể chế và xây dựng năng lực của các bên liên quan trong việc quản lý và phát triển cơ chế và chính sách quốc gia về tiết kiệm năng lượng (TKNL). Những nỗ lực đó sẽ đi kèm với việc thành lập cơ chế chia sẻ rủi ro, được hỗ trợ bởi công cụ Bảo lãnh GCF, nhằm giải quyết các rào cản pháp lý hiện hành trong việc tiếp cận vốn thương mại, huy động nguồn tài chính của ngân hàng địa phương và khuyến khích các bên liên quan như doanh nghiệp công nghiệp và ngân hàng thương mại tham gia thực hiện dự án và phát triển thị trường đầu tư TKNL. Dự án bao gồm hai hợp phần: (i) Quỹ chia sẻ rủi ro (RSF) GCF; (ii) Hỗ trợ kỹ thuật. Ban Quản lý Dự án VSUEE (BQLDA) dự định sử dụng một phần nguồn tài trợ của mình để tuyển dụng một công ty tư vấn đủ năng lực để thực hiện Xây dựng năng lực về các chính sách tiết kiệm năng lượng, xây dựng và thực hiện các dự án Tiết kiệm năng lượng cho các cơ quan chính phủ.
Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm hỗ trợ phát triển danh mục công nghệ TKNL cho 3 công nghệ trong các ngành công nghiệp được lựa chọn nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng sơ cấp và giảm thiểu tổn thất. Các lĩnh vực công nghệ được ứng cử có thể được lựa chọn ví dụ như tối ưu hóa quy trình, công nghệ tiết kiệm năng lượng sử dụng nhiên liệu và nguồn năng lượng có hàm lượng carbon thấp, công nghệ xử lý ít hoặc không tỏa nhiệt, hệ thống nhiệt và điện kết hợp (CHP), bộ truyền động biến tốc, bơm nhiệt công nghiệp, thải vào hệ thống năng lượng, v.v.. Tư vấn có trách nhiệm:
  • Rà soát cơ cấu ngành công nghiệp ở Việt Nam (từ thông tin sẵn có dựa trên các nghiên cứu và báo cáo trước đó) để xác định các công nghệ EE chính có thể áp dụng cho một số phân ngành công nghiệp quan trọng ở Việt Nam;
  • Rà soát thông tin sẵn có về các danh mục công nghệ được phát triển ở Việt Nam và các nước khác;
  • Xác định và đề xuất 3 công nghệ TKNL trong công nghiệp cho nhiệm vụ này;
  • Ghi lại hiện trạng ứng dụng các công nghệ này trong các phân ngành công nghiệp, bao gồm các ví dụ về ứng dụng đó;
  • Xác định các nhà cung cấp thiết bị công nghệ phù hợp tại Việt Nam và quốc tế;
  • Lập danh mục công nghệ cho các công nghệ được lựa chọn.
Nhiệm vụ dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 7, 2024. Thời hạn hợp đồng kéo đài 18 tháng và có thể gia hạn tùy theo nhu cầu và hiệu quả hoạt động của Tư vấn cũng như việc gia hạn dự án.
Các đơn vị có thể nhận được Điều khoản tham chiếu (TOR) chi tiết cho nhiệm vụ bằng cách gửi yêu cầu đến các địa chỉ email được nêu ở cuối thư này.
Ban Quản lý Dự án VSUEE mời các công ty tư vấn đủ điều kiện ("Tư vấn ") thể hiện sự quan tâm của mình trong việc cung cấp Dịch vụ. Các Tư vấn viên quan tâm cung cấp thông tin chứng minh rằng mình có các tiêu chuẩn cần thiết và kinh nghiệm liên quan để thực hiện Dịch vụ và đính kèm giấy phép kinh doanh của đơn vị. Tiêu chí lựa chọn bao gồm:
(i) Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm tư vấn năng lượng hoặc tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp;
(ii) Đã tham gia ít nhất 3 gói thầu với loại công việc tương tự liên quan đến dịch vụ tư vấn xây dựng tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật, đánh giá tối ưu đã từng làm việc với ngành công nghiệp Việt Nam;
(iii) Có kinh nghiệm làm dịch vụ tư vấn các dự án ODA về năng lượng hoặc hiệu quả năng lượng được tài trợ bởi quốc tế như WB, ADB, GIZ, UNIDO, DANIDA, v.v., ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với MOIT;
(iv) Có kiến thức và kinh nghiệm về chuyển giao công nghệ, đào tạo người quản lý năng lượng, vận hành hiệu quả năng lượng.
Nhiệm vụ yêu cầu tư vấn phải tổ chức một nhóm chuyên gia có kinh nghiệm như tiêu chí đã nêu, đòi hỏi nhiều kỹ năng cần thiết cho các nhiệm vụ khác nhau (ví dụ: tiết kiệm năng lượng, công nghệ, kinh tế, tài chính, v.v).
Tư vấn quan tâm lưu ý tới Phần III, đoạn 3.14, 3.16 và 3.17 trong “Quy định Mua sắm dành cho Bên vay IPF” của Ngân hàng Thế giới vào tháng 7 năm 2016, sửa đổi vào tháng 11 năm 2017 (“Quy định Mua sắm”), quy định chính sách của Ngân hàng Thế giới về xung đột lợi ích.
Tư vấn có thể phối hợp với các đơn vị khác để tăng cường năng lực chuyên môn, nhưng phải nêu rõ liệu liên kết đó có theo hình thức liên doanh và/hoặc tư vấn phụ hay không. Trong trường hợp liên doanh, tất cả các thành viên trong liên doanh phải chịu trách nhiệm chung và riêng đối với toàn bộ hợp đồng nếu được lựa chọn.
Tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua phương pháp Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn theo các thủ tục được quy định trong Quy định đấu thầu mua sắm của Ngân hàng Thế giới - Đấu Thầu Mua Sắm Trong Các Dự Án Đầu Tư: Hàng hóa, Xây lắp, Dịch vụ phi tư vấn và Dịch vụ tư vấn, Tháng 7 năm 2016. Hợp đồng sẽ là dạng hợp đồng trọn gói.
Mọi thông tin chi tiết có thể liên hệ BQLDA VSUEE qua email: [email protected] trong khung giờ từ 09:00 sáng đến 17:00 chiều các ngày làm việc.
Hồ sơ mời thầu (EOI) phải được gửi trực tiếp dưới dạng văn bản đến địa chỉ bên dưới (qua Đường bưu điện hoặc Email) trước 16:00 ngày 22 tháng 5 năm 2024.
Ban Quản lý Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam
Phòng 510, Tòa nhà A, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ email: [email protected]

Các ngân hàng tham gia