Thứ sáu, 23/02/2024 | 03:48

Thông báo

Thông báo trúng thầu (Gói thầu C2.1.16) Xây dựng các mô hình trình diễn cho các tiểu dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp

10:32 - 09/11/2023

vsuee

Việt Nam

Dự án: P164938 – Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp
Số tham chiếu thầu/hợp đồng: 14/2023
Phạm vi hợp đồng: Thông báo trao trúng thầu "Xây dựng các mô hình trình diễn cho các tiểu dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp" (Gói số C2.1.16)
Thời hạn hợp đồng: 18 tháng
Ký hợp đồng: ngày 09 tháng 11 năm 2023
Phương pháp lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn dựa trên năng lực tư vấn (CQS)
Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam (đồng)
Nhà thầu trúng thầu:
  • Tên đơn vị: Liên doanh giữa Trung tâm nghiên cứu và phát triển về Tiết kiệm năng lượng (ENERTEAM) và Công ty TNHH TUV NORD Việt Nam
Địa chỉ: 
  • ENERTEAM: Tầng 10, Tòa nhà VUSTA, 224 Điện Biên Phủ, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Công ty TNHH TUV NORD Việt Nam: Tầng 12, Tòa nhà TID, Số 4 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Quốc gia: Việt Nam
Giá trị hợp đồng: 6.591.197.360 VND (Bằng chữ: Sáu tỷ năm trăm chín mốt triệu một trăm chín bảy nghìn ba trăm sáu mươi Việt Nam đồng) 
Ban Quản lý Dự án.

Các ngân hàng tham gia