Thứ tư, 19/06/2024 | 05:25

Ấn phẩm truyền thông

Tờ rơi giới thiệu Dự án Thúc đẩy Tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam

14:09 - 19/10/2023

vsuee

Dự án Thúc đẩy Tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam (VSUEE) thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam, đồng thời góp phần đạt mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng và thực hiện triển khai các nhiệm vụ, hành động giảm phát thải nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu.

VSUEE thí điểm thực hiện cơ chế bảo lãnh tín dụng cho các dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng; tháo gỡ rào cản về tiếp cận vốn vay thương mại; tạo động lực huy động các nguồn tài chính; thúc đẩy triển khai các dự án, phát triển thị trường đầu tư tiết kiệm năng lượng.

Các ngân hàng tham gia