Chủ nhật, 14/07/2024 | 18:24

Sự kiện

Hội thảo "Thúc đẩy đầu tư tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp Việt Nam"

Ngày 20 tháng 6 năm 2023, Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo "Thúc đẩy đầu tư tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp Việt Nam" nhằm giới thiệu các giải pháp đầu tư tiết kiệm năng lượng và mô hình tài chính và bảo lãnh tín dụng trong khuôn khổ Dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp Việt Nam - Dự án VSUEE. 
Chương trình Hội thảo cụ thể như sau:
Thời gianNội dungThực hiện
8:30 – 9:00
Đăng ký Đại biểu
Ban tổ chức
9:00 – 9:05
Giới thiệu đại biểu

9:05 – 9:25
Phát biểu khai mạc:
- Bộ Công Thương
- Ngân hàng Thế giới

Bộ Công Thương
Ngân hàng Thế giới
9:25 – 9:35
Các chính sách TKNL và Dự án VSUEE
BQLDA
9:35 – 10:00
Giới thiệu Quỹ Chia sẻ rủi ro trong khuôn khổ Dự án VSUEE
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
10:00 – 10:30
Kinh nghiệm quốc tế về thực hiện các chương trình bảo lãnh cho các dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng
Ngân hàng Thế giới
10:30 – 10:45
Giải lao

10:45 – 11:05
Các chính sách cho vay lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và kinh nghiệm của Ngân hàng cho vay các dự án TKNL
BIDV
11:05 – 11:35
Giải pháp TKNL trong ngành công nghiệp
Công ty CP Giải pháp Năng lượng VN
11:35 – 11:45
Q&A

11:45 – 13:30
Ăn trưa
Toàn thể hội nghị
13:30 – 14:00
Dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng dự kiến áp dụng trong doanh nghiệp
Công ty TMG
14:00 – 14:30
Dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng dự kiến áp dụng trong doanh nghiệp
Công ty CP Granit Nam Định
14:30 – 15:30
Thảo luận về thưc tiễn cho vay các dự án TKNL và bài học rút ra
Các ngân hàng TMCP và DNCN
15:30 – 16:00
Q&A

16:00 – 16:05
Bế mạc

Ban Quản lý Dự án