Thứ tư, 29/11/2023 | 03:03

Sự kiện

Hội nghị tập huấn kỹ thuật về xác định và thẩm định các dự án đầu tư hiệu quả năng lượng và ESCO cho các ngân hàng thương mại

Ngày 25 và 26 tháng 5 năm 2023, tại Kiên Giang, Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật về xác định và thẩm định các dự án đầu tư hiệu quả năng lượng và ESCO cho các ngân hàng thương mại.
Hội nghị nằm trong khuôn khổ Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam (VSUEE).
Hội nghị sẽ có sự tham gia của đại diện Bộ Công Thương, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), đại diện các ngân hàng thương mại cùng các cơ quan thông tấn, báo chí truyền hình.